Careers

Thank you very much for visiting our Careers page. 

The Institute of Public Administration is Ireland’s Public Service Development Agency. Our mission is to promote and develop excellence in public management through training, consultancy, education, research and publishing. Our headquarters and state-of-the-art training centre are located at Lansdowne Road, Dublin.

The Institute provides a flexible, dynamic and challenging working environment and is an equal opportunities employer.

We are recruiting training/subject matter specialists in Finance and in Leadership and Management, and lecturers/programme coordinators/assistant lecturers in Business and Accounting and in Politics, Public Administration and Law.  These are exciting and challenging opportunities for enthusiastic and self-motivated individuals. The appointments may be made on a permanent, a contract or a secondment basis at Grade 3 or Grade 4 level.

The salary range for Grade 3 is €53,906–€80,865 and for Grade 4 is €33,588–€53,580. Further information on the posts is available on our website www.ipa.ie.  Please email a CV and covering letter stating how you meet the requirements of the roles by Friday 17th November 2017 to:

Liza Digan, Institute of Public Administration
57-61 Lansdowne Road Dublin 4
Tel: +353 1 2403600 Email: ldigan@ipa.ie

​Job Descriptions:

Finance

Leadership and Management

Business and Accounting​

Politics, Public Administratin and Law

Táimid ag earcú speisialtóirí oiliúna/ábhair in Airgeadas agus Ceannaireacht agus i mBainistíocht, agus léachtóirí/ comhordaitheoirí cláir/léachtóirí cúnta i nGnó agus Cuntasaíocht agus i bPolaitíocht, Riarachán Poiblí agus Dlí. Is deiseanna spreagúla dúshlánacha iad seo do dhaoine díograiseacha féinspreagtha. D’fhéadfaí na ceapacháin a dhéanamh ar bhonn buan, faoi chonradh nó ar bhonn iasachta ag leibhéal Gráid 3 nó Gráid 4. Is é €53,906-€80,865 an réimse turarastail ag Grád 3 agus is é €33,588-€53,580 an leibhéal ag Grád 4. Tá tuilleadh eolais ar na poist ar fáil ar ár suíomh gréasáin www.ipa.ie. Seol do CV mar aon le litir chumhdaithe ina míníonn tú conas mar a chomhlíonann tú riachtanais na ról trí ríomhphost faoi Dé hAoine, 17 Samhain 2017 chuig:

Liza Digan An Foras Riaracháin,
57-61 Bóthar Lansdún Baile Átha Cliath 4
Teil.: +353 1 2403600 Ríomhphost: ldigan@ipa.ie

Mailing List

Do you wish to join our mailing list?

Email